صفحه اصلی

سامانه اجرايی بند 56 قانون الحاق برای سال 1401- اصلاح و تکمیل اطلاعات

rbp108

قابل توجه نمايندگان سازمانهاي محترمي كه در سال 1401 طرح پژوهشي داراي كد رهگيري داشته اند

به منظور تكميل و اصلاح اطلاعات طرحهاي ثبت شده سال 1401 به نكات زير توجه فرماييد

  1. هيچ يك از اقلام داده اي مرتبط با طرح قابل تغيير نيستند و بايستي آنها را بررسي نموده و در صورت وجود مغايرت بصورت مكتوب به دبيرخانه اعلان نماييد، نتيجه اين درخواستها پس از بررسي در سامانه 401، قابل اعمال در سيستم جديد ميباشد.

  2. اطلاعات همكاران طرح (نظير مجري و ناظر) كه در سامانه 1401 ثبت شده قابل اصلاح نميباشد و فقط ميتوانيد آنها را بررسي نماييد. امكان درج همكاران جديد براي طرح فراهم ميباشد
  3. اطلاعات سازمانهاي مشاركت كننده در طرح را در سامانه ثبت نماييد(درج حداقل يك ناظر حقيقي يا حقوقي ضروري است)
  4. مستندات مرتبط با طرح را  ميتوانيد ارسال نماييد. ارسال فايل پيشنهاده براي تمامي طرحها ضروري است و بديهي در صورت عدم ثبت، طرح قابل خاتمه و يا اخذ مجوز سنواتي نميباشد
  5. پرداختهاي مرتبط  با طرح را نيز ميتوانيد ثبت نماييد. ثبت پيش پرداخت براي تمامي طرحها ضروري است (در صورت عدم وجود پيش پرداخت حداقل يكي از پرداختهاي دوره اي يا پرداخت نهايي ثبت شود)
منو کاربریمنو کاربری